...

O Radegastovně

POŘÁDNÉ JÍDLO

Víme, co máš rád. Poctivá jídla s výtečnou chutí, která tě dostane. Radegastův roh hojnosti nadělil našemu kraji řadu skvělých surovin, ze kterých připravujeme podle tradičních receptů skutečné pochoutky. Žádné umělé přísady, zato vždy čerstvá kvalita a perfektní servis.

...

TANKOVÉ PIVO

Když si chceš Radegast opravdu vychutnat, Radegastovna je nejlepším místem. Čerstvé tankové pivo chutná úplně stejně jako v pivovaru. Naši výčepní mistři se postarají o bohatou pěnu a pivo má přesně tu hořkost, vůní a charakter, jaké mu vtisknul sládek při vaření.

...

SÍLA ORIGINÁLNÍHO PROSTŘEDÍ

Tady budeš ve svém živlu! Rozhlédneš se a uvidíš oslavu síly chlapského ducha. Drsnost, odolnost, sebevědomí – to vše je vyjádřeno použitým materiálem a jeho zpracováním. Pod dohledem samotného Radegasta pocítíš i krásu a malebnost moravské přírody. Vítej doma!

...

Historie

PhDr. Karel Chobot:
Tak jako člověk i domy mají své příběhy, svou paměť. I tento dům, postavený v první polovině 19. století. Nejdříve byly zbourány okolo roku 1822 nevzhledné dřevěné budovy střelnice, poté postaven roku 1836 jednopatrový dům. Naproti němu stávala do roku 1902 socha císaře Josefa II., než byla přemístěna na náměstí. Budova samotná sloužila od roku 1893 potřebám tiskárny. Ale počátky novojičínského tiskařství jsou spojeny s jiným místem, domy č. 6 a 7 na Hornobranecké ulici, dnes nesoucí název K Nemocnici. Souvisí se jménem Jana Nepomuka Enderse, významné osobnosti města Nového Jičína 19. století, tiskaře, knihkupce, spisovatele, vydavatele, podnikatele, člena učených společností a spolků, nositele čestného doktorátu. Studiem archivních dokumentů zjistíme základní údaje zajímavého a smysluplného života: Jan Nepomuk Enders se narodil 3. května 1815 v Uherském Hradišti. Gymnaziální studia absolvoval v Bílsku a Těšíně. Poté pracoval krátký čas jako magistrátní úředník v Bílsku a Frýdku, ale lákal ho obchod a tak změnil profesi. Velký vliv na jeho další životní osudy měl frýdecký lékař a lékárník Valentin Měrka, který ho vyučil praktickému umění obchodovat a zároveň v něm podporoval jeho humanitní zájmy. Enders pak prošel praxí několika dalších podniků. Stále více ho lákala literatura a tak začal publikovat malé články a příspěvky do novin. Mezitím v roce 1839 absolvoval na Universitě v Olomouci filosofií a u profesora Dr. Ehrmanna technickou chemii a pharmacii se závěrečnou státní zkouškou. V roce 1840 začal studovat ve Vídni Polytechniku, ale téhož roku studia zanechává a v listopadu přichází do Nového Jičína. Zde si J. N. Enders nejprve zařídil obchod. V roce 1849 získal koncesi na tiskárnu, což se mu zamlouvalo daleko více. Otevřel ji v budově, kterou známe z pozdější doby jako Národní dům. O dvě léta později, v roce 1851, začal vydávat ilustrovaný týdeník „Die Biene“, který se stal brzy velmi populární a vyhledávaný. Časopis vycházel až do roku 1879. Enders kromě vydavatelské činnosti zároveň publikoval povídky, novely, pověsti a pohádky, jak v německém, tak českém jazyce. Mnohé příspěvky jsou zveřejněné ve svazcích kalendářů Mährischer Volksbote a Illustrierter Reichsbote, některé pod pseudonymem Johan von Hradisch. Pro své noviny a časopisy, známé takřka v celé rakousko-uherské monarchií, získával Enders autory z Vídně, Brna, Prahy. Za publikační a vydavatelskou činnost byl Enders vyznamenán panovníky, dokonce i tureckým sultánem. Universita v Roztokách mu udělila čestný doktorát filosofie a magistra umění, jak se můžeme dočíst v nekrologu zveřejněném v Neutitscheiner Wochenblatt číslo 11 ze dne 18. března 1877. Dr. Johann Nepomuk Enders zemřel v Novém Jičíně v neděli dne 11. března 1877 ve večerních hodinách ve věku 62 let. Odešel v něm na svou dobu velmi vzdělaný člověk humanitního zaměření, který proslavil Nový Jičín v tehdejší Evropě. Muž, který toto starobylé a slovutné město miloval, tak jako ctil a miloval svou profesi. Jeho jméno rozhodně nepatří zapomnění. Konečně, i soudobé kritiky se o Endersovi vyjadřují jako o „velkém Moravanovi“. Tiskárnu převzal jeho syn Hanuš Enders, který ale záhy svěřil správu vedoucímu zaměstnanci Aloisu Schleifovi, pracujícímu zde od roku 1859. V roce 1879 vstoupila do vedení podniku Hanušova manželka Louise Viktoria. Když Hanuš Enders v březnu 1893 zemřel, rozhodla se Louise Viktoria vytvořit z podniku společnost. Hlavními společníky kromě ní se stali Alois Schleif a August Hosch. Společnost teď nesla název L.V.Enders´sche Kunst-Anstalt für Buch und Steindruck, Hosch und Schleif. Téhož roku 1893 se přestěhovala z Hornobranecké ulice do tohoto nově vybaveného objektu v Radniční, dnes Lidické ulici. Brzy po založení společnosti tiskárny zemřel Alois Schleif a po vyrovnání s Endersovými dědici se jediným majitelem tiskárny stal August Hosch, vedoucí podnik až do své smrti 8. května 1924. Závod převzala vdova Pavlína, avšak záhy, 29. května 1924 se vytvořila nová společnost tiskárny pod starou firmou, která vedla závod až do konce okupace v květnu 1945. Po znárodnění se tiskárna stala součásti Moravských tiskařských závodů, po roce 1990 se osamostatnila jako firma Kontext.

Restaurace Radegastovna Tiskárna v Novém Jičíně byla otevřena 31. 5. 2019